ELEKTRIJADA 2019

Poštovane kolegice i kolege,

Došlo je vrijeme da objavimo poziv za Elektrijadu koja se ove godine održava u Bugarskoj, Sunny Beach, u periodu od 18. do 23. maja.

Kao i do sada, moguće je da se prijavite za naučni dio, gdje će Vaš odlazak i boravak biti u potpunosti pokriven, te za sport, gdje SFET pokriva određeni dio Vaših troškova.

Što se naučnog dijela tiče, ove godine stavljamo fokus na sljedeće oblasti tj predmete:

-Osnovi elektrotehnike

-TEK

-Električne mašine

-Automatika

-Telekomunikacije

-Programiranje

Ostavljamo otvorenu mogućnost za takmičenje iz predmeta koji nisu navedeni, što možete dodati u tabeli.

Za svaku od navedenih oblasti bit će vršene pripreme studenata u cilju što boljeg plasmana. U slučaju prijave većeg broja studenata za određenu oblast nego što je potrebno i dozvoljeno, biti će izvršeno testiranje studenata.

Prijave za NAUKU možete izvršiti na sljedećem linku.

SPORT

Ove godine odlučili smo da finansiramo studente koji su se takmičili na Univerzitetskoj ligi.

Ekipe koje su osvojile pehar nagrađujemo potpunim pokrićem njihovog odlaska, ekipe koje su uspješno učestvovale na jednoj od UNTZ liga nagrađujemo sa 50% pokrivenih troškova (120 KM).

Sve ostale ekipe, koje nisu učestvovale na UNTZ ligi, imaju pravo prijaviti se, ali će prioritet za snošenje troškova dobiti prethodno navedene ekipe.
Potrebno je, dakle, da se za određeni sport prijavi dovoljan broj studenata da bi se oformila ekipa.

Svoju prijavu za SPORT ILI TURISTIČKI ODLAZAK možete izvršiti na linku.

Također, ostavljena je mogućnost da se prijavite za turistički odlazak, gdje plaćate cjelokupan iznos, 250 KM.

Također, NEOPHODNO je popuniti i sljedeću formu.

Vidimo se u Bugarskoj!